THỰC TẬP SINH IT

Location                     : Ho Chi Minh, Dong Nai

Department                : IT


Mô tả công việc:

- Hỗ trợ dự án PC Life Cycle hàng năm cài đặt máy tính
- Thời hạn hợp đồng: 6 tháng (4/2018-9/2018)
- Báo cáo cho: Giám sát IS/IT

Yêu cầu:

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp trong lĩnh vực CNTT, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan. Có thể làm việc FULL TIME từ thứ 2 - thứ 6
- Biết về máy tính: cài đặt hệ điều hành, phần mềm
- Có trách nhiệm trong công việc, có sức khỏe tốt.
- Giao tiếp tốt & khả năng làm việc độc lập

Quyền lợi:

- Được đào tạo miễn phí, Học tập kỹ năng, chuyên môn 
- Được thử sức trong môi trường làm việc nước ngoài chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ bản thân.
- Được sử dụng miễn phí tất cả các tiện ích của công ty
- Hỗ trợ phụ cấp công việc: 5.000.000 VND/tháng

Để ứng tuyển, hãy gửi CV về email: dangthimai.trang@vn.nestle.com 
 

 

 

khuvuc:

End date: 
Sunday, April 15, 2018

OTHER JOBS

Branch Training Manager

Working place           : Mekong

Department                : Sales

Do you know Nestlé Vietnam voted as "Vietnam best places to work" with 2nd ranking in 2017