CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT KINH DOANH TRẺ NESTLÉ 2019

Hạn chót ứng tuyển: 23:59 ngày 28/7/2019 tại http://bit.ly/GSKDT_NVL2019  

Địa điểm làm việc: TP.HCM

SALES MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2018

Location                     : Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Mekong, Nha Trang

Department                : Sales

NESTLE MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019

Department: SALES, MARKETING, TECHNICAL, SUPPLY CHAIN, FACTORY HR, IT DIGITAL

Location     : HO CHI MINH, DA NANG, HUE, HA NOI, MEKONG

Nhân viên bán hàng phát triển kinh doanh

Location:            Ho Chi Minh

Department:        Sales

Do you know Nestlé Vietnam voted as "Vietnam best places to work" with 2nd ranking in 2017