CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT KINH DOANH TRẺ NESTLÉ 2019

Hạn chót ứng tuyển: 23:59 ngày 28/7/2019 tại http://bit.ly/GSKDT_NVL2019  

Địa điểm làm việc: TP.HCM

SALES MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2018

Location                     : Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Mekong, Nha Trang

Department                : Sales

NESTLE MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019

Department: SALES, MARKETING, TECHNICAL, SUPPLY CHAIN, FACTORY HR, IT DIGITAL

Location     : HO CHI MINH, DA NANG, HUE, HA NOI, MEKONG

Key Account Manager

Working place       : HCMC

Department            : Sales

Area Sales Manager

Working place        : Cà Mau, Nha Trang

Department             : Sales

Regional Sales Manager (OOH Channel)

Department                : Sales

Location                     : Ha Noi

Sales Training Manager

Department                       : Sales

Working place                  : Da Nang, Can Tho

Key Account Project Manager

Working place              : HCM

Department                   : Sales

Do you know Nestlé Vietnam voted as "Vietnam best places to work" with 2nd ranking in 2017